Pasen in Groene Hart op 2e Paasdag !!

 MAANDAG 22 APRIL TWEEDE PAASDAG 10.30-12.00 

PASEN 

Komen jullie ook paaseieren zoeken en spelletjes spelen in Het Groene Hart*? 

Eieren zoeken is er voor de allerkleinsten tot de echte speurders. Ook zijn er activiteiten als schminken, spelletjes en de paashaas ontmoeten! 

Kom je ook? MELD JE DAN AAN via oudorpevents@gmail.com. 

  Voor informatie zie de flyer  Pasen uitnodiging

 

Facebook

Hulp gezocht voor zaterdag 6 april

Voor komende zaterdag 6 april zoeken wij vrijwilligers die ons willen helpen met het aanplanten van ca. 50 m1 haag langs het Kolping pad.  Helpen jullie ook mee? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen om de haag te planten.

Kom naar het Groene Hart en neem werkhandschoenen en een schep mee. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

U kunt zich ook aanmelden d.m.v een e-mail naar info@groenehartoudorp.nl.

 

Facebook

Boomfeestdag in Groene Hart Oudorp

Gemeente Alkmaar doet verslag van de boomfeestdag in GroeneHart Alkmaar.

Onderstaand artikel stond in de Stadskrant van 20 maart j.l.

 

Groene Hart Oudorp krijgt vorm
Nu planten, straks oogsten in pluktuin Groene Hart Oudorp 

Alle seinen stonden op groen en dus was de eerste van drie plantsessies in maart van buurtpark Groene Hart een feit. Kinderen van basisscholen Sterrenvanger en Regenboog en het Heliomare College plantten vorige week woensdag samen met wethouder Groen Christian Braak, 30 fruit- en notenbomen in de pluktuin.

De leerlingen van de Sterrenvanger en De Regenboog hadden er zin in! Enthousiast werden er gaten gegraven, boompjes aangedragen en vervolgens met hun wortels in de aarde gezet. En nu maar wachten op de eerste pluksessie.

Criterium is ‘eetbaar’
De focus voor maart is de pluktuin. Naast de bomen plant de vereniging ook honderden heesters, struiken, bodembedekkers, grassoorten en gewassen. De beplanting in de pluktuin bestaat hoofdzakelijk uit fruit- en nootdragende planten. Alle gangbare inheemse fruitsoorten krijgen een plek. Een tuin waar je kan plukken, was een belangrijke wens van de buurt bij het tot stand komen van het initiatief Groene Hart Oudorp. Verder komen er ook bloeiende struiken die ‘geplukt’ kunnen worden.

WETHOUDER CHRISTIAN BRAAK PLANT BOOM IN HET GROENE HART OUDORP (Foto: JJFoto)

Moestuin voor scholen
De Regenboog en Sterrenzanger willen ook moestuinen aanleggen in de pluktuin. Dat is iets nieuws voor de basisscholen in Oudorp! Het Heliomare College heeft al een moestuinen op eigen terrein. De beide basisscholen gaan dan ook gebruik maken van de al aanwezige kennis en kunde van Heliomare.

Planning werkzaamheden
Er moet nog veel gebeuren, maar er is ook al het een en ander gereed. Het amfitheater is klaar en al door de jeugd in gebruik genomen. Allerlei partijen staken de handen uit de mouwen: Stadswerk072 deed het grond en de vrijwilligers maakten zelf de treden van oude stoeptegels. Nu krijgt de pluktuin vorm, daarna wordt het voormalig handbalveld aangepakt. Die krijgt als eerste een goede schoonmaakbeurt, waarna nieuwe belijning wordt aangebracht. Om het veld heen komt een hekwerk om ballen zoveel mogelijk tegen te houden en een beukenhaag zorgt voor een mooie groene aankleding Daarna volgen trimtoestellen en speeltoestellen voor kinderen. Kinderen van basisschool De Zes Wielen beoordelen de voorgestelde speel- en trimtoestellen, waarna een keuze wordt gemaakt. De trottoirtegels nabij de speel- en trimtoestellen maken plaats voor een parkachtig pad. Kortom een zorgvuldig vormgegeven buurtpark voor jong en oud.

Aan de slag
Gezien alle ambities voor dit jaar, wordt het nog stevig aanpoten voor bestuur, werkgroepen, leden en vrijwilligers! Ook Stadswerk072 draagt een flink steentje bij door het verbeteren en aanbrengen van drainage voor de pluktuin. De vereniging rekent ook op steun van de bewoners van Oudorp, want vele handen maken licht werk. Iedereen met groene vingers is welkom en kan zich per mail aanmelden via info@groenehartoudorp.nl

Facebook

Boomfeestdag 13 maart 2019

Plattegrond groene hart Oudorp

Nationale Boomfeestdag 2019     

De Vereniging Groene Hart Oudorp gaat op 13 maart aanstaande de eerste bomen planten in haar pluktuin!

13 maart is de Nationale Boomfeestdag waarop kinderen van nabijgelegen scholen samen met wethouder Christian Braak de eerste bomen in onze pluktuin zullen gaan planten.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur verzamelen van schoolkinderen bij amfitheater “Groene Hart”
11.00 uur officiële gedeelte met o.a. korte toespraken
11.15 uur planten bomen door schoolkinderen en wethouder Braak
13.15 uur afronding eerste fase van aanplant pluktuin

Zie voor het volledige draaiboek van deze dag Draaiboek boomfeestdag scholen.       

 

 

Facebook

Plantdag en NLDOET, 16 maart 2019

Zaterdag 16 maart 2019 10.30-14.00

 

zaterdag 16 maart 2019   De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Helpen jullie ook mee? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen om 150 struiken en vaste planten te planten.

Kom met het hele gezin naar het Groene Hart en neem werkhandschoenen en een schep mee. Voor koffie, thee, limonade en wat lekkers wordt gezorgd. Voor de kinderen is er naast het planten de mogelijkheid, door middel van aanmelding via ons e-mail adres, een insectenhotel te knutselen voor in het Groene Hart.

Wilt u de komende tijd op de hoogte blijven van de vorderingen, hulpvragen en evenementen doormiddel van onze Nieuwsbrief? Schrijf u dan in via de intekenlijst op 13 en 16 maart of meld u aan voor de Nieuwsbrief d.m.v een e-mail naar info@groenehartoudorp.nl.

Nadere informatie over NLDOET en Oranjefonds zie website:www.nldoet.nl/klus/oudorp-pluktuin

 

Facebook

Start Pluktuin op 13 maart 2019

Beste Oudorpers,

De gemeente Alkmaar is de afgelopen 2 weken druk in de weer geweest met de waterhuishouding van de pluktuin. Er is een molgoot aangelegd voor de afwatering van het verharde speelveld en een drainagesysteem onder de pluktuin.

 

Gisteren hebben enkele vrijwilligers een start gemaakt met de afrastering en de takkenwal van de pluktuin.Dat betekent dat alle lichten op groen staan voor de aanplant.

13 maart 2019       

Komende woensdag 13 maart is Boomfeestdag. Dan gaan 60 leerlingen bomen planten in de pluktuin. In het bijgevoegde Draaiboek boomfeestdag scholen def treft u het programma voor deze dag aan. U bent welkom in de pluktuin bij deze gebeurtenis om de jeugd aan te moedigen, te helpen of gezellig koffie te drinken. 

 16 maart 2019

Op 16 maart vindt onze 2e plantsessie plaats. Dan worden 147 struiken en heesters geplant.

Op deze ochtend is ook een kinder-workshop insectenhotel bouwen georganiseerd. Vorige week is hiertoe een flyer in de wijk verspreid.

Flyer Nationale boomfeestdag en plantdag 16 maart: Nationale-Boomfeestdag

23 maart 2019

Op 23 maart worden 970 struiken en bodembedekkers geplant!

OPROEP……

Onnodig te zeggen: wij kunnen uw hulp goed gebruiken!

Geef je als vrijwilliger op via mailto:info@groenehart.nl en gun Oudorp een fraai buurtpark.

U kunt helpen met planten, schoffelen, harken, boompalen aanbrengen, vrijwilligers begeleiden, koffie zetten of door bijvoorbeeld mensen gewoon aan te moedigen.

Wij reken op uw steun!!

 

Facebook

Vorderingen werkzaamheden pluktuin

In april 2018 is de gemeente begonnen met grondwerkzaamheden ter plaatse van de toekomstige pluktuin.

De zandgrond is afgegraven en naast het asfalt speelveld verwerkt in het te realiseren amfitheater.

De voormalige zandbak is in het najaar aangevuld met grond en hierin zijn de paden van de pluktuin ook in aangelegd. De contouren van de pluktuin zijn al goed zichtbaar. Het ligt in de bedoeling, als er voldoende financiële middelen binnen komen, de eerste aanplant in november 2018 in de pluktuin aan te brengen.

De financiële situatie is ondertussen zodanig dat wij kunnen overgaan tot het aanschaffen van de nodige beplanting.

Als gevolg van de wateroverlast in het Groene Hart heeft de vereniging besloten om in november geen bomen en struiken aan te gaan planten in de pluktuin. Het risico op verlies van de aanplant achtte de vereniging te groot.

De gemeente Alkmaar heeft onlangs een onderzoek laten doen naar deze overlast en sinds half februari is men druk bezig om maatregelen aan te brengen om een goede waterhuishouding in de pluktuin te waarborgen.

Deze werkzaamheden zullen naar verwachting omstreeks 11 maart gereed zijn. Dit alles betekent nogal wat bewegingen met vrachtwagens en kranen in ons Groene Hart.

We vragen alle omwoners om begrip voor de eventuele overlast die dit alles met zich mee kan brengen.

Als alles volgens planning verloopt kunnen wij op de Nationale Boomfeestdag, 13 maart 2019, de eerste bomen in onze pluktuin gaan aanbrengen.

In de daarop volgende drie weekeinden zullen we met vereende krachten van vrijwilligers de kleinere struiken en lage beplanting moeten gaan aanbrengen.

Facebook

Boomfeestdag 13 maart en plantdag 16 maart 2019

Beste mensen, 

Wellicht hebben jullie het al vernomen, wij zijn erin geslaagd om als vereniging ca. € 30.000,– te verwerven en wij streven ernaar om het plan voor ons buurtpark dit jaar af te ronden. 

Op 13 maart is het Boomfeestdag

en dan planten kinderen van scholen vanaf 11.00 uur met hun ouders/verzorgers in aanwezigheid van wethouder Christian Braak de eerste bomen in de pluktuin. Het programma voor deze dag vindt u in Draaiboek boomfeestdag scholen

 

Op de zaterdagen 16 en 23 maart kunnen kinderen en vrijwilligers uit de buurt helpen met het planten van de overige planten en struiken.

Wij hebben hulp nodig op verschillende fronten: organisatie, groene vingers, snipperpaden aanleggen, afrasteringen etc etc. Zie ook onze uitnodiging via de flyer waarbij o.a. een workshop insectenhotel maken wordt aangeboden. Wij blijven handjes nodig hebben: de pluktuin verdient nu maximale aandacht. Zie ook de flyer Nationale-Boomfeestdag

Er zijn verschillende momenten waarop u kunt helpen. Op de site zal regelmatig een bericht bij het nieuws verschijnen met de laatste informatie. 

Meldt u aan via info@groenehartoudorp.nl en doe mee met deze unieke actie. 

folder groene hart

Facebook

Blijf het Groene Hart Oudorp steunen !

Groene Hart Oudorp

Achter de schermen is er het afgelopen jaar veel werk verzet.

Medewerkers van de vereniging hebben de plannen voor de pluktuin, amfitheater, speelveld en speeltoestellen verder uitgewerkt in samenwerking met de gemeente.

De gemeente heeft de grond van de toekomstige pluktuin bewerkt en paden aangelegd. Recent is de waterproblematiek aangepakt.

Vrijwilligers hebben in de afgelopen maanden met vrijgekomen trottoirtegels het amfitheater aangelegd.takkenwal is gemaakt.

Maar nu breekt er weer een andere tijd aan: namelijk het aanplanten en onderhouden van de pluktuin.

Tijd om de handen weer uit de mouwen te steken! Alleen, dat kan niet zonder geld. Een deel van de kosten voor de inrichting van het Groene Hart Oudorp moet door de bewoners van Oudorp worden opgebracht.

 

 

Veel geld voor de aanleg en inrichting hebben wij al via sponsoren binnen kunnen krijgen alleen voor het onderhoud en organiseren van diverse evenementen blijven wij geld nodig hebben!

 

 

Steun ons!  Als u nog niet lid bent, wordt nu dan lid van de Vereniging Groene Hart Oudorp. Vul het lidmaatschapsformulier in en maak het aangegeven bedrag over op ons bankrekening nummer.

Facebook