Groene Hart Oudorp

 

Welkom

Welkom op de site van het Groene Hart Oudorp. Hier vind je alle informatie over de ontmoetingsplek voor jong en oud in het hart van Oudorp.

Het Groene Hart Oudorp is het groene speelveld gelegen op de voormalige Kolping Boys sportvelden, ingesloten tussen de woningen aan de Herenweg, ’t Wuiver, Antaresstraat en Neptunusstraat  en heeft een oppervlakte van circa 11.300 m².

Na het vertrek van voetbal- en handbalvereniging Kolping Boys, de bouw van woningen aan de Antaresstraat en Neptunusstraat hebben buurtbewoners zich hard gemaakt om de huidige locatie op te waarderen naar een mooi buurtpark met voorzieningen voor jong en oud.

Buurtbewoners, verenigd in Vereniging Groene Hart Oudorp zijn na jaren van overleg een samenwerking aangegaan met de gemeente Alkmaar om in een co-productie ons gewenste buurtpark met een amfitheater, pluktuin en speelvoorzieningen te realiseren. In ons menu onder Historie, Organisatie kunt u hierover meer lezen.

 

Eerste druivenbogen geplaatst, maart 2022 !

Op 19 maart jl. zijn de eerste druivenbogen geplaatst in het Groene Hart. De vele vrijwilligers hebben de betonnen funderingen gestort waarna we de stalen bogen hebben geplaatst. Een groot compliment aan alle betrokkenen die het voor elkaar hebben gekregen deze imposante bogen te plaatsen.

 

 

April 2020

Na een jaar van hard werken door vele vrijwilligers en de gemeente nadert het Groene Hart zijn voltooiing. Door Hans Dekker, bestuurslid, is met behulp van een drone een mooie impressie van ons Groene Hart gemaakt welke op onderstaande video is te zien.

Op deze video, buiten de vorderingen van onze tuin ook met name aandacht voor de geplaatste speeltoestellen, trimtoestellen en de aangelegde tokkelbaan (welke ingebruikname nog zal volgen)

Binnenkort zal deze site weer up to date worden gemaakt en voorzien nieuws en vele foto’s van de huidige ontwikkelingen en die van het afgelopen jaar.van het afgelopen jaar.

 

 

 

Werkzaamheden

Bovenstaande afbeelding geeft een indruk van de herinrichting van het Groene Hart. Het huidige karakter, groen met speel- en sportgelegenheden zal gehandhaaft blijven en op verschillende manieren nader, op basis van wensen uit de buurt en basisscholen worden (her-) ingericht. 

De herinrichting omvat globaal de navolgende werkzaamheden:                                       

  • opwaardering bestaand asalt speelveld met nieuw hekwerk.     
  • aanleg en inrichting pluktuin en wandelpaden
  • aanleg amfitheater
  • aanleg van nieuwe speelvoorzieningen
  • aanleg trimparcours
  • vernieuwen pad van Herenweg naar Antaresstraat

In december 2016 is de gemeente gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden, het verwijderen van een van de asfalt handbalvelden,  om daar de weg vrij te maken voor de aanleg van een pluktuin. in de loop van 2017 zijn de plannen voor de herinrichting van het Groene Hart verder uitgewerkt door de vereniging en besproken met de gemeente. Nadat in begin 2018 de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente was getekend is de vereniging met vereende kracht van start gegaan om de nodige financiën bij elkaar te krijgen en te starten met de aanleg van het amfitheater.

Nu het amfitheater door ons is afgerond gaan wij binnenkort starten met de aanleg en inrichting van de pluktuin. De gemeente heeft in de afgelopen weken de laatste voorbereidende werkzaamheden, voordat wij de eerste bomen en struiken kunnen gaan planten, afgerond.

 

Maart 2019

woensdag 13 maart 2019  was de Nationale Boomfeestdag in Groene Hart Oudorp, een enorm succes. Wethouder Christian Braak heeft samen met kinderen van het Heliomare college, De Sterrenzanger en De Regenboog de eerste bomen aangeplant. In de twee zaterdagen hier opvolgend zijn door vele vrijwilligers met kinderen de overige planten en struiken in de grond gezet. 

Een vol amfitheater met ongeduldig wachtende leerlingen en wethouder.

 

Volg ons en meld je aan…

Volg ook onze facebook pagina.  en kijk ook voor activiteiten in het Groene Hart op de Facebook pagina “Je bent een Oudorper als”

Heb je vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op via e-mail adres: info@groenehartoudorp.nl.

Deze site wordt regelmatig bijgewerkt, kom nog eens terug!

In bijgaande GHO nieuwe situatie 2019 A is alle informatie van de totale inrichting van het Groene Hart te zien.