Vorderingen werkzaamheden pluktuin

In april 2018 is de gemeente begonnen met grondwerkzaamheden ter plaatse van de toekomstige pluktuin.

De zandgrond is afgegraven en naast het asfalt speelveld verwerkt in het te realiseren amfitheater.

De voormalige zandbak is in het najaar aangevuld met grond en hierin zijn de paden van de pluktuin ook in aangelegd. De contouren van de pluktuin zijn al goed zichtbaar. Het ligt in de bedoeling, als er voldoende financiële middelen binnen komen, de eerste aanplant in november 2018 in de pluktuin aan te brengen.

De financiële situatie is ondertussen zodanig dat wij kunnen overgaan tot het aanschaffen van de nodige beplanting.

Als gevolg van de wateroverlast in het Groene Hart heeft de vereniging besloten om in november geen bomen en struiken aan te gaan planten in de pluktuin. Het risico op verlies van de aanplant achtte de vereniging te groot.

De gemeente Alkmaar heeft onlangs een onderzoek laten doen naar deze overlast en sinds half februari is men druk bezig om maatregelen aan te brengen om een goede waterhuishouding in de pluktuin te waarborgen.

Deze werkzaamheden zullen naar verwachting omstreeks 11 maart gereed zijn. Dit alles betekent nogal wat bewegingen met vrachtwagens en kranen in ons Groene Hart.

We vragen alle omwoners om begrip voor de eventuele overlast die dit alles met zich mee kan brengen.

Als alles volgens planning verloopt kunnen wij op de Nationale Boomfeestdag, 13 maart 2019, de eerste bomen in onze pluktuin gaan aanbrengen.

In de daarop volgende drie weekeinden zullen we met vereende krachten van vrijwilligers de kleinere struiken en lage beplanting moeten gaan aanbrengen.

Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *