Boomfeestdag 13 maart 2019

Plattegrond groene hart Oudorp

Nationale Boomfeestdag 2019     

De Vereniging Groene Hart Oudorp gaat op 13 maart aanstaande de eerste bomen planten in haar pluktuin!

13 maart is de Nationale Boomfeestdag waarop kinderen van nabijgelegen scholen samen met wethouder Christian Braak de eerste bomen in onze pluktuin zullen gaan planten.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur verzamelen van schoolkinderen bij amfitheater “Groene Hart”
11.00 uur officiële gedeelte met o.a. korte toespraken
11.15 uur planten bomen door schoolkinderen en wethouder Braak
13.15 uur afronding eerste fase van aanplant pluktuin

Zie voor het volledige draaiboek van deze dag Draaiboek boomfeestdag scholen.       

 

 

Facebook

Vorderingen werkzaamheden pluktuin

In april 2018 is de gemeente begonnen met grondwerkzaamheden ter plaatse van de toekomstige pluktuin.

De zandgrond is afgegraven en naast het asfalt speelveld verwerkt in het te realiseren amfitheater.

De voormalige zandbak is in het najaar aangevuld met grond en hierin zijn de paden van de pluktuin ook in aangelegd. De contouren van de pluktuin zijn al goed zichtbaar. Het ligt in de bedoeling, als er voldoende financiële middelen binnen komen, de eerste aanplant in november 2018 in de pluktuin aan te brengen.

De financiële situatie is ondertussen zodanig dat wij kunnen overgaan tot het aanschaffen van de nodige beplanting.

Als gevolg van de wateroverlast in het Groene Hart heeft de vereniging besloten om in november geen bomen en struiken aan te gaan planten in de pluktuin. Het risico op verlies van de aanplant achtte de vereniging te groot.

De gemeente Alkmaar heeft onlangs een onderzoek laten doen naar deze overlast en sinds half februari is men druk bezig om maatregelen aan te brengen om een goede waterhuishouding in de pluktuin te waarborgen.

Deze werkzaamheden zullen naar verwachting omstreeks 11 maart gereed zijn. Dit alles betekent nogal wat bewegingen met vrachtwagens en kranen in ons Groene Hart.

We vragen alle omwoners om begrip voor de eventuele overlast die dit alles met zich mee kan brengen.

Als alles volgens planning verloopt kunnen wij op de Nationale Boomfeestdag, 13 maart 2019, de eerste bomen in onze pluktuin gaan aanbrengen.

In de daarop volgende drie weekeinden zullen we met vereende krachten van vrijwilligers de kleinere struiken en lage beplanting moeten gaan aanbrengen.

Facebook

Samenwerkingsovereenkomst

Op donderdagavond 17 mei vond de ondertekening plaats van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Alkmaar en de Vereniging Groene Hart Oudorp. Anjo van de Ven, wethouder van de gemeente Alkmaar, zette haar handtekening onder het contract.
Met dit contract staan de afspraken tussen de gemeente Alkmaar en het Groene Hart Oudorp voor de komende 7 jaar vast. De gemeentelijke bijdrage voor de opstartkosten is € 60.000 en de bijdrage die de bewoners van Oudorp bij moeten dragen is € 30.000. Het bestuur van het Groene Hart Oudorp is ontzettend blij met de grote opkomst in buurthuis de Oever. De komende tijd gaan we over van “werken achter de schermen” naar “handen uit de mouwen”. We hopen dat we op jullie allemaal kunnen rekenen!

Facebook