Sponsoren

Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Alkmaar

In oktober 2015 heeft de gemeente Alkmaar op verzoek van buurtbewoners het bestemmingsplan voor het Groene Hart van Oudorp gewijzigd in de bestemming Sport, Groen en Recreatie. Een voorwaarde van de gemeente Alkmaar was wel, dat middels participatie, ook daadwerkelijk invulling gegeven zou worden aan de feitelijke bestemming. Daarop is door een bewonerscommissie een plan ontwikkeld voor een buurtpark met pluktuin en sport-en speelvoorzieningen welke in 2017 is voorgelegd aan de bewoners die daarop verheugd hebben gereageerd. Dit plan is opgenomen in het Groen Beleidsplan 2017 van de gemeente Alkmaar. De gemeente heeft een bijdrage van ca. €. 60.000,– toegezegd. De bewoners dienen door middel van sponsoring en eigen arbeid  ca. € 30.000,– op te brengen. Op 17 mei 2018 is daartoe met de gemeente een Samenwerkingsovereenkomst getekend.

Het plan

Het plan voorziet in een specifiek groengebied met een pluktuin en wandelgebied. Ook school(moes)tuintjes in de pluktuin behoren tot de mogelijkheden. Door de scholen wordt nu al gebruik gemaakt van het grasveld voor het geven van gymlessen. Deze voorzieningen in het Groene hart Oudorp zijn ook toegankelijk voor de bewoners van de twee verzorgingsinstellingen in Oudorp.
Daarnaast zal er een trimparcours komen en speeltoestellen zodat er gesport en gespeeld kan worden. Naast het reeds aanwezige verharde veld is een tribune geprojecteerd in de vorm van een amfitheater zodat de bezoekers eventuele sportevenementen, muziekoptredens en andere culturele activiteiten en goed kunnen volgen. Kortom, het Groene Hart Oudorp wordt een ontmoetingsplek voor jong èn oud.

De financiering

Zoals u zult begrijpen zal dit ambitieuze project alleen kunnen slagen als wij, de vereniging het Groene Hart Oudorp,  de financiering van onze eigen inbreng kunnen rond krijgen. Vandaar ons verzoek aan u om een financiële bijdrage in onze plannen. Dit kan in de vorm van financiële steun of het beschikbaar stellen van arbeid en materiaal. Natuurlijk zullen de sponsors worden vermeld op onze website, facebook-pagina en in de lokale media.

Het Groene Hart Oudorp heeft een ANBI status bij de belastingdienst. Het is mogelijk uw bijdrage als fiscale aftrekpost te behandelen.

Status financiering

Per ultimo 22 januari 2019 kunnen wij u meedelen dat wij via sponsoren en lidmaatschapsgelden momenteel een bedrag van ca. € 30.000,– hebben kunnen binnenhalen om onze plannen te realiseren. Hiermee zijn wij er nog niet helemaal want voor jaarlijks onderhoud en eventuele uitbreidingen hebben wij jaarlijks geld nodig. Uw steun blijft noodzakelijk!

Sponsoren

De navolgende instellingen, stichtingen en/of fondsen hebben, naast de leden, een financiële bijdrage geleverd aan onze vereniging voor de realisatie van onze plannen.

  • Gemeente Alkmaar.
  • Victoriefonds Alkmaar.
  • Trustfonds mevr. C.L. de Carvalho – Heineken.
  • VSB-fonds.
  • Heren van Oudorp.
  • Oranje fonds (Burendag).

Ook via deze weg spreken wij onze dank uit voor de financiële steun die wij van deze sponsoren hebben mogen ontvangen.

Informatie

Voor uitgebreide informatie kunt u onze sponsorcommissie bereiken op telefoonnummer 06 511 45 915.
Of per mail op: info@groenehartoudorp.nl

De statuten van de vereniging het Groene Hart Oudorp leest u op de pagina organisatie.
Het Uittreksel Handelsregister KvK kunt u hier ook inzien.

Mocht U ons groene bewoners initiatief willen steunen dan kunt u dit doen door een bijdrage / donatie over te maken op onze bankrekening: NL 50 INGB 000 837 5264, t.n.v. vereniging Groene Hart Oudorp.
Ook kunt u lid worden van onze vereniging tegen een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 10,–

Kijk voor informatie op onze pagina Lidmaatschap.

Het Groene Hart Oudorp heeft sponsoren hard nodig.U kunt ons op allerlei manieren steunen: met “handen” met materiaal of met geld, elke bijdrage is meer dan welkom.

Sponsorcommissie Groene Hart Oudorp
Peter van Kessel

Het Groene Hart Oudorp ontstaat in nauwe samenwerking met de gemeente Alkmaar en onze sponsoren.

      

Trustfonds mevr. C.L. de Carvalho – Heineken