ANBI

groene hart oudorp

Wil jouw bedrijf aan het Groene Hart Oudorp doneren? Dit kan bijvoorbeeld met een donateurschap of eenmalige schenking. Donaties aan het Groene Hart Oudorp zijn geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar.
De Belastingdienst heeft het Groene Hart Oudorp aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een voorwaarde voor ons als ANBI is dat wij transparant zijn en verantwoording afleggen. Alle gegevens die hiervoor van belang zijn, tref je hieronder aan.

Onze statutaire naam is Vereniging Groene Hart Oudorp
We zijn geregistreerd in de administratie van de belastingdienst Eindhoven 3 onder RSIN nummer: 8587.42.883
Onze ANBI beschikking kunt u hier inzien.

Het bestuur van het Groene Hart Oudorp bestaat uit:
Voorzitter: de heer J.C. Thesingh
Penningmeester: de heer J.C.H. Dekker
Secretaris: de heer M.A. Peterson

Doelstelling
Het doel van onze vereniging is de inrichting, de ontwikkeling en het onderhouden van het buurtpark Groene Hart Oudorp, op de voormalige plek van de voetbalvereniging Kolping Boys te Oudorp. Dit park zal onder meer gaan bevatten: een pluktuin, picknickplekken, een amfitheater voor kleinschalige optredens, een speel- en sportveld (zowel gras als verhard), en een speelplek voor kinderen. De vereniging dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Lees hier ons Visie document Groene Hart Oudorp april 2018

Nog meer informatie vindt je op de pagina Organisatie