Blijf het Groene Hart Oudorp steunen !

Groene Hart Oudorp

Achter de schermen is er het afgelopen jaar veel werk verzet.

Medewerkers van de vereniging hebben de plannen voor de pluktuin, amfitheater, speelveld en speeltoestellen verder uitgewerkt in samenwerking met de gemeente.

De gemeente heeft de grond van de toekomstige pluktuin bewerkt en paden aangelegd. Recent is de waterproblematiek aangepakt.

Vrijwilligers hebben in de afgelopen maanden met vrijgekomen trottoirtegels het amfitheater aangelegd.takkenwal is gemaakt.

Maar nu breekt er weer een andere tijd aan: namelijk het aanplanten en onderhouden van de pluktuin.

Tijd om de handen weer uit de mouwen te steken! Alleen, dat kan niet zonder geld. Een deel van de kosten voor de inrichting van het Groene Hart Oudorp moet door de bewoners van Oudorp worden opgebracht.

 

 

Veel geld voor de aanleg en inrichting hebben wij al via sponsoren binnen kunnen krijgen alleen voor het onderhoud en organiseren van diverse evenementen blijven wij geld nodig hebben!

 

 

Steun ons!  Als u nog niet lid bent, wordt nu dan lid van de Vereniging Groene Hart Oudorp. Vul het lidmaatschapsformulier in en maak het aangegeven bedrag over op ons bankrekening nummer.

Facebook