Historie

Geschiedenis Oudorp

Oudorp komt in de 11e eeuw voor als Aldenthorf, wat ook verwijst naar de huidige betekenis: een “oud dorp”. In 1120 komt de plaats voor als Oudthorp en in 1289 als Outdorpe. Oudorp was lang een zelfstandige gemeente, maar is bij de gemeentelijke herindeling van 1972 bij Alkmaar gevoegd. Alkmaar heeft 94.300 inwoners waarvan er 12.700 in de wijk Oudorp wonen.

Kolping Boys

Het Groene Hart is jaren in gebruik geweest als onderkomen van de voetbalvereniging Kolping Boys, tot haar verhuizing naar sportcomplex De Nollen. Vervolgens zijn op de twee voormalige voetbalvelden twee verharde handbalvelden aangelegd voor de handbalvereniging “Kolping” en de woningen aan de Antaresstraat en Neptunusstraat.

Na jaren van inspanning door buurtbewoners heeft de gemeente Alkmaar, nadat ook de handbalvereniging was vertrokken,  uiteindelijk in oktober 2015 de bestemming van het voormalige voetbalveld van Kolping vastgesteld en heeft dit gebied de enkelbestemming “Groen, bestemd voor groen, speelvoorzieningen, sport-en spel, recreatie en evenementen” gekregen.

Vereniging Groene Hart Oudorp

Na de vaststelling van het bestemmingsplan hebben de bewoners zich verenigd in de Vereniging Groene Hart Oudorp en zijn een samenwerking aangegaan met de gemeente Alkmaar om in een co-productie een buurtpark met daarin de elementen, pluktuin, sport-en speelvoorzieningen en groen te gaan realiseren. Een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is de afspraak dat de Vereniging circa 1/3 deel van de totale inrichtingskosten zal opbrengen middels leden, giften en sponsoren.

In december 2016 is de gemeente gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden op basis van de eerste schetsontwerpen die de buurtbewoners hebben gemaakt en op buurtbijeenkomsten zijn gepresenteerd. Na de nodige onderhandelingsrondes met de gemeente is de samenwerkingsovereenkomst in 2018 officieel geworden en zijn wij van start gegaan met de fondsenwerving, uitwerking van plannen en het in fases realiseren van ons buurtpark.

Informatie over de organisatie, samenwerkingsovereenkomst en vereniging kunt u vinden op de pagina Organisatie in ons menu.

Recente ontwikkelingen, nieuws en vorderingen kunt u op de pagina Nieuws, elders op deze site vinden.