Organisatie

Samenwerking Vereniging Groene Hart Oudorp en Gemeente Alkmaar

Het Groene Hart Oudorp is een vereniging welke is opgericht op 23 april 2018.

De vereniging staat in geschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft tot doel de inrichting, de ontwikkeling en het onderhouden van van het te realiseren buurtpark op de voormalige plek van de voetbalvereniging ” Kolping” in Oudorp. Dit alles te lezen in de Akte van Oprichting Vereniging Groene Hart Oudorp welk document ook onderstaand is vermeld.

De Vereniging Groene Hart Oudorp heeft met de Gemeente Alkmaar een Samenwerkingsovereenkomst Groene Hart Oudorp gesloten waarin is omschreven dat de gemeente en de bewoners (“Vereniging” ) de ontwikkeling van het voormalige Kolping terrein gezamenlijk (in co-productie) tot stand willen brengen.

In deze Samenwerkingsovereenkomst Groene Hart Oudorp staat onder andere omschreven hoe en met welke financiële middelen wij ons buurtpark met pluktuin en speel-en sportvoorzieningen willen gaan realiseren.

Algemene gegevens Vereniging Groene Hart Oudorp

KvK nr.: 71509666
IBAN nummer: NL 50 INGB 0008 3752 64

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
Voorzitter: Chris Thesingh
Secretaris: Mark Peterson
Penningmeester: Hans Dekker

Vaste medewerkers:
PR en communicatie: vacant
Sponsoring en fondsen werving : Peter van Kessel – telefoonnummer: 06 511 459 15
Coördinator sport en spel: Ruud Cochius
Coördinator groen: vacant

Het Groene Hart Oudorp heeft een ANBI status bij de Belastingdienst.

Onderstaand vind je documenten, ter inzage, die betrekking hebben op onze vereniging. Door op de naam te klikken opent het document.

Akte van Oprichting Vereniging Groene Hart Oudorp

Samenwerkingsovereenkomst Groene Hart Oudorp

Visie document Groene Hart Oudorp april 2018

Uittreksel Handelsregister KvK

Beschikking ANBI