Pluktuin

Pluktuin

Aan de westkant van het Groene Hart Oudorp wordt een eet- en pluktuin gerealiseerd.
Uitgangspunt bij het ontwerp van de tuin en de keuze van de beplanting is geweest: eetbaar, vriendelijk voor dieren: aantrekkingskracht op bijen, hommels, egels, vlinders en vogels en onderhoudsvriendelijk.

Op dit moment zijn de meeste werkzaamheden door de gemeente gedaan; de contouren van de aan te leggen tuin zijn zichtbaar. Het (hoofd-) pad in halfverharding is aangelegd evenals de zijpaden in houtsnippers. De grond is grof geëgaliseerd en gefreesd. In maart kunnen we met de aanleg van de pluktuin gaan starten, waarbij de eerste aanzet voor de aan te leggen takkenwal is gemaakt.

Eerste aanplant: 13 maart 2019; Nationale Boomfeestdag

Zoals de planning er nu voor staat willen we met de aanplant van de pluktuin gaan starten op woensdag 13 maart 2019, de Nationale Boomfeestdag. We beginnen met het planten van diverse bomen en vervolgens in de twee weken daarop volgend de overige struiken en vaste planten.  

In overleg met de gemeente en basisscholen uit Oudorp is het de bedoeling de eerste bomen door kinderen van de basisscholen in aanwezigheid van de wethouder te gaan planten.

Voor de aanplant van de resterende bomen, struiken en plantgoed in de twee weekeinden hierop volgend, hebben wij nog vrijwilligers nodig, aanmelden via Facebook of bericht via de site.

Het programma van de activiteit op Nationale boomfeestdag 2019 vindt u in het draaiboek op deze site Draaiboek boomfeestdag scholen

Voor de aanschaf en onderhoud van de bomen en planten is nog geld nodig. De gemeente financiert een deel van de kosten, maar niet alles. Geef je op als lid van onze vereniging een draag zo een steentje bij.

Kijk voor de volledige inrichting/ beplanting van de pluktuin op deze pdf: Pluktuin OVERZICHT